| Telegrafické zprávy | Ze života génia | Dnešní hra | Repertoir | Divadelní společnost | Pro bystré hlavy | Naši mecenáši | Kudy kam |
Ročník I.Ročník XVI.Ročník XVI.Ročník XVI.Ročník I.
Vychází osmkráte denně.
Cimrmanův zpravodaj
Číslo 5482.Číslo 5482.Číslo 5482.Číslo 5482.Číslo 5482.Číslo 5482.
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD
V Prazeve čtvrtek 20. září 2018ve čtvrtek 20. září 2018ve čtvrtek 20. září 2018v pátek 31. května 2003ve čtvrtek 20. září 2018ve čtvrtek 20. září 2018ve čtvrtek 20. září 2018ve čtvrtek 20. září 2018ve čtvrtek 20. září 2018
ranní vydání
Telegrafické zprávy

Praha, Žižkov, 29.června 2018 (DJC) Dne 26. června vstoupil do českého nebe Bořivoj Penc. Rozloučení s doktorem Vypichem, Mistrem Janem Husem a hlavně naším kamarádem proběhne 2.7. ve 13:20 v Malé síni Strašnického krematoria.

Praha, Žižkov, 18.června 2018 (DJC) Z důvodu nemoci sehrajeme 26.6 v Třeboni a 29.6. v Trhových Svinách místo pohádky hru NĚMÝ BOBEŠ. Děkujeme za pochopení.

Praha 3, Žižkov, 23.května 2018 (Tel. tisk. kanc.) Již tuto sobotu 26. května od 20:20 se můžete těšit na televizní premiéru dokumentu Cimrman dobývá Ameriku, kterou odvysílá ČT art. Více informací naleznete zde.

Praha 3, Žižkov, 4.května 2018 (Tel. tisk. kanc.) ONLINE REZERVACE vstupenek na červen proběhne 21. května od 17:00 hod. Prodej nevyzvednutých vstupenek od 24. května 2018 v pokladních hodinách. Více na Předprodej vstupenek


Pokračování na straně 9


Ze života génia

4. symfonie f-moll - hudební dílo P. I. Čajkovského

petice (ostrá) - /lat./ prosba (ostrá)

Terezka - dcera uhlobarona Ptáčka; nejmilejší důl uhlobarona Ptáčka (Vizionář)

Nedělat přestávku, jinak utečou - poznámka JC na titulním listě jeho pohádky „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"

Rytíř Veverka z Bitýšky - postava ze hry JC „Blaník"

Dne 26. června vstoupil do českého nebe skvělý doktor Vypich, maršál Radecký, nebo Mistr Jan Hus, ale hlavně náš kamarád Bořík Penc. Myslíme na tebe, Bořku!

Dne 26. června vstoupil do českého nebe skvělý doktor Vypich, maršál Radecký, nebo Mistr Jan Hus, ale hlavně náš kamarád Bořík Penc.

Myslíme na tebe, Bořku!


Repertoir
čtvrtek 20.záříŠVESTKA
ŽDJC
19:00
pátek 21.záříŠVESTKA
Plzeň
19:00
sobota 22.záříŠVESTKA
Plzeň
19:00
neděle 23.záříDLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
ŽDJC
19:00
úterý 25.záříCIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
ŽDJC
19:00
středa 26.záříAKT
ŽDJC
19:00
čtvrtek 27.záříDOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
ŽDJC
19:00
neděle 30.záříHOSPODA NA MÝTINCE
ŽDJC
19:00

Domovská scéna souboru je v Žižkovském divadle
Járy Cimrmana
, Štítného 5, 130 00 Praha 3
Mým čtenářům!

Na tomto místě bývaly dříve informace o vyhlášených místech prodeje listu, jakož i o způsobu, jakým případní zájemci mohou navázat styk s majitelem, šéfredaktorem a kolportérem zpravodaje, což byl ve všech případech Jára Cimrman. Při rekonstrukci zažloutlých útržků mohli velejemní restaurátoři nalézt i tento fragment:

„… v případě interesu o další výtisk Zpravodaje, klepejte na pana Lorence, kdo bude mít úmysl složit celé abonmá, nechť bez okolků zabuší na slečnu Šmorancovou, případní stěžovatelé se mohou obrátit na pana Mirvalda (klepejte jemně, bývá po noční mrzutý.).“

I my bychom vás chtěli vyzvat k podobně diferencovanému přístupu. Pokud tedy budete mít zájem napsat nám něco podnětného, povzbudivého, či prostě rovnou obdivného, použijte rubriku Vzkaz Járovi! Bude-li povaha vašeho přípisu mít charakter obchodně-technický (objednávka, dotaz, potvrzení…), pište na adresu info@djc.cz, anebo vstupte přímo do našeho Koloniálu!. Zvídavější návštěvníci si mohou projít významné kapitoly ze života DJC Historie divadla, které budou záhy významně aktualizovány. A kdo touží po barvitější cestě labyrintem Mistrova odkazu, nechť navštíví roztodivná zákoutí archivu Mistrova díla na adrese Jarmara a nezapomene samozřejmě navštívit BIOGRAF JÁRA CIMRMAN!

Šťastnou cestu!Pokračování na 3. straně
Pro bystré hlavy Doplňovačka: Doplňte slovo, které do věty patří:
„Na sever a na    “
Obrazy z dějin DJC

Na tomto místě jsou k dispozici fotografické snímky událostí spojených s Divadlem Járy Cimrmana i členů jeho souboru.

 
kudy kam

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Naši mecenáši

Restaurátorský tým