Telegrafické zprávy
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 31. května 2003v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

z Washingtonu, 31.prosince 1903 (Tel. tisk. kanc.) Reuterova kancelář oznamuje: Došla sem zpráva, že Německo ve všem tichu, ale se vší rozhodností usiluje, aby získalo skladiště uhlí na sv. Tomáši v dánské západní Indii. Dlužno ale vyčkati potvrzení této zprávy. K tomu prohlašuje Wolfova kancelář: Zpráva, že Německo zamýšlí získati na sv. Tomáši skladiště uhlí, jest jako všechna dřívější podobná tvrzení zcela bezpodstatná.

z Ostravy, 9.října 1903 (Tel.tisk.kanc.) Uprostřed náměstí upravena byla rozsáhlá řečnická tribuna, vyzdobena prapory v náodních barvách. Sem vystoupil pan dr. Pluhař a věcnou, srdečnou, neafektovanou řečí vysvětlil význam Husův pro nás a naši dobu. Co na Husovi ctíme jest jeho ryzí, neochvějný karakter a zásluha jeho, že povznesl rozum za nejvyšší kritérium jak ve věcech víry, tak i vědy oproti dosud dominující autoritě římského papežství

Z Berlína, 22.září 1903 (Tel.tisk.kanc.) Říšksý zákon ze dne 8. července 1902 č. 144 ř. z., jímž byly poskytnuty daňové úlevy pro zdravé levné byty dělnické, jest dozajista významným pokusem na poli zákonodárství sociálně-politického. On směřuje nejen ku povznesení hospodářských a zdravotních poměrů dělnictva, nýbrž i ku řešení, třeba dosud jen způsobem jednostranným, bytové otázky vůbec, která v poslední době stává se palčivým problémem našich velkých měst.

Z Vídně, 1.ledna 1903 (Tel.tisk.kanc.) Časopisy pojednávají o včerejších řečech při novoročním přání v klubech maďarských stran. Poukazují k tomu, že řeči ve mnohých směrech způsobily jasnou situaci: Szederkenyiova skupina bude pokračovati v obstrukci a vláda nezmění svou dosavadní methodu boje.
Sklamáním však jest, že ministerský předseda Tisza nepronesl žádného programu akce pro nejbližší dobu. Též je nápadným, že hr. Tisza nejen vyjádřil se s uznáním o chování se Košutově a o jeho návratu k normálnímu způsobu politického boje, nýbrž že též jeho výroky o Szederkenyiho frakci, která ještě trvá v obstrukci, byli dosti mírné.

Z Peští, 1.ledna 1903 (Tel.tisk.kanc.) Přijímaje novoroční blahopřání svých přátel vůdce obstrukční frakce posl. Szederkenyi kadl důraz na nutnosti pokračování v obstrukci. Řeč jeho přijata byla s jednomyslným souhlasem.

Vídeň, 10.prosince 1902 Dne 2. prosince 1902 usnesla se vídeňská obecní rada, dáti katolickému školskému spolku na rok 1902 subvenci v obnosu 7000 kor. Proti tomuto usnesení podal člen obecní rady Orel stížnost k správnímu soudu, žádaje za jeho zrušení. O stížnosti jednáno bylo včera a táž byla po několikahodinové debatě zamítnuta jako neodůvodněná.
Čtěte na straně 3.

21.prosince 1900

15.prosince 1900 Dnes vyšlo nové dvojalbum "zapomenutých věcí" DJC "Posel světla a další cimrmanovské texty, na které se nedostalo". Obsahuje raritní dosud nevydané nahrávky Divadla Járy Cimrmana!

8.prosince 1900 Pokud chcete vyhrát Cimrmanovu bustu, pohleďte na Jarmara.at a klikem na táhlo "i" se Vám zobrazí dnešní soutěžní otázka.

28.listopadu 1900 V Koloniálu je opět k dostání všech 14 Mistrových her na DVD , tedy i Dobytí severního pólu a Dlouhý, Široký...
V sekci CD je k mání záznam unikátního představení uvedeného u příležitosti 40.výročí existence divadla - Ze hry do hry.

Praha 3, Žižkov, 26.listopadu 1900 ((Tel. tisk. kanc.) ) Milí objednavatelé. S obrovskou omluvou Vám sdělujeme, že po nepřekonatelných technických obtížích konečně začneme vyřizovat již dlouho očekávané objednávky z Koloniálu. Mějte proto strpení a ještě jednou se hluboce omlouváme.

24.listopadu 1900 Praha 3, Žižkov, 9.října 2020 (Tel. tisk. kanc.) Vážení diváci, z důvodu vládního nařízení naše divadlo od 12. října nehraje. Více o zrušených nebo přeložených představeních a případném vracení lístků najdete

Z Chicaga, 25.září 1900 (Tel.tisk.kanc.) Soud podá na zodpovědné správce a orgány divadla nejostřejší žalobu. Zločinou téměř lehkomyslností se stalo, že žádný jednotlivý předmět bezpečnostních opatření neúčnkoval.

Z Prahy, 22.září 1900 (Tel.tisk.kanc.) Demise Rezkova jest zcela pochopitelně předmětem úvah politiků i politických listů. V dnešních "Nár.listech" uveřejněn jest článek dra.Kramáře, nadepsaný "Po krisi", v němž vylíčena jest podstata demise Rezkovy a následky její na nynější situaci

Z Paříže, 31.května 1900 (Tel.tisk.kanc.) Ruský ministr vojenství projevil u přiležitosti nového roku vojenskému ministrovi Andréovi blahopřáni ruské armády. Generál André odpověděl na blahopřání velmi vřelými slovy.

 
kudy kam

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Naši mecenáši