Cimrman v říši hudby
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 31. května 2003v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

Cimrman v říši hudby

Slovo hudebního kritika

Kulturní ruch české menšiny vídeňské je tak překotný a čilý, až se někdy táži, mají-li ti lidé pro samé divadlo, sbory pěvecké a slavnosti tělovýchovné chvilku času též na řemeslo, úřad či obchod. Poslední erupce je rázu hudebně dramatického a zasloužil se o ni p. Jaroslav Cimrman. Tento skladatel, který je sám sobě libretistou, biletářem, prvním tenorem i kritikem, sepsal operní jednoaktovku "Úspěch českého inženýra v Indii". V novinách se nechal slyšet, že chce dáti tímto dílem stárnoucí opeře oživující injekci. Povinnost recenzenta přinutila mne být tomuto hudebnímu vpichu osobně přítomen. Řeknu jen tolik: Stárnoucí opera dostala od p. Cimrmana dávku vpravdě zvěrolékařskou. A do míst, kam to jistě nečekala. Soudím, že si ubožačka dlouho nesedne.
Dr. Manfred Jäger, Musikalische Rundschau, 8. ledna 1912

Slovo hudebního restaurátora

Původní partitura byla v žalostném stavu: noty nedbale znamenány, linky porušené, papír samá šmouha. Věnoval jsem rekonstrukci tu největší péči: šmouhy jsem vygumoval, linky podle pravítka obtáhl, bříška čtvrťových not začernil, k osminkám a šestnáctkám přidělal ocásky. Myslím, že dnešní podoba díla obstojí i před nejpřísnějšími měřítky.
Jan Klusák


Režie:

Ladislav Smoljak

Scéna a kostýmy:

Jiří Benda

Hudba:

Jan Klusák

Dirigent:

Milan Svoboda

Obsazení

Zdeněk Svěrák - plukovník Colonel
Miloň Čepelka nebo Petr Reidinger - inženýr Vaněk
Jan Hraběta nebo Robert Bárta - plantážník Krišna
Petr Brukner nebo Genadij Rumlena - inženýr Wagner

Premiéra

3. 5. 1973 v pražské Redutě


Zvukové ukázky

Kinematografické ukázky

Nevěsta
Panama
Kinematografické ukázky k této hře nejsou zatím k dispozici.


Fotografie

Cimrman v říši hudby

Tuto hru může vážené obecenstvo zakoupiti v našem krámě:

Nebo shlédnout v Kinematografu.

 
kudy kam

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Naši mecenáši