Kalajáramář
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 31. května 2003v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024v pátek 19. července 2024
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

KALAJÁRAMÁŘ


Notice: Undefined variable: a in /www/doc/www.cimrman.at/www/inc/kalajaramar.inc.php on line 6

Théma: Járův nejlepší přítel...


Járův nejlepší přítel

K pátrání po nejlepším příteli Járy Cimrmana použijme metodu, kterou vynalezl samotný génius. Když si Cimrman potřeboval cosi řádně promyslet, odebral se do míst kde měl na rozjímání klid. Ano, mluvím o místnosti, kam i Franta Pepa Jednička musel chodit pěšky. Zde sedíc a hloubajíc přemýšlel o různých záležitostech. Tu o bezútěšnosti bytí, tu o nových technologiích krakenování ropy, jindy zas o tom co si dá k večeři. Postupným zavrhováním nepravděpodobných teorií (například té kdy má vyfukováním tabákového kouře do vody vzniknou zlato) se většinou Cimrman dobral k jádru věci. Tato metoda byla později, vzhledem k místu kde jí Cimrman používal, nazvána vylučovací.

Varel Frištenský
Vycházíme-li ze skutečnosti, že nejlepším přítelem člověka, a Cimrmana z toho nevyjímaje, je pes. Nejlepším přítelem Járy Cimrmana by musel být logicky Varel Frištenský, který vydal za 10 takových sabak. Tuto možnost lze ovšem ihned zavrhnout, neb se dá předpokládat, že Varel Frištenský byl jako ledař Branického pivovaru chladný. Varela Frištenského tak lze ze seznamu adeptů na Cimrmanova nejlepšího přítele vyloučit.

Slepice Zora
Podobně jako pes Varel, jedná se u slepice Zory opět potencionálního přítele ze zvířecí říše. O Cimrmanově slepici Zoře a neblahém konci této Vlašky dosti pojednává již jeden ze seminářů ŽDJC, proto netřeba popisovat, jak byla slepice trefena šroubem vystřeleným z čakovického praku přímo do obličeje. Pozastavme se ovšem nad osudem jejich ostatků. Jak pravil Cimrman: „Lepší kousky bych snědl, ty horší pochováme.“ I když se podle této věty může zdát, že slepice Zora byla jako Cimrmanova zvířecí přítelkyně přímo k sežrání, zařadit jí mezi jeho nejlepší přátelé by byl nápad střelený podobně jako sama slepice Zora.

Kovář Wolfgang Jirsa
Co do přátelství, jedná se zde pravděpodobně o lásku na první pohled. Jak si jinak vysvětlit, že Cimrman spatřivší tohoto kováře, rozhodl se okamžitě, že o něm napíše operní kus. Sám Cimrman by jistě rád pěstoval přátelský vztah s oním kovářem, ten dal ovšem přednost svému sousedu Kukačkovi. Zde nutno podotknout že z čistě zjištných důvodů. Po té co Cimrman uvedl operu Kovář Jirsa, rozkmotřil se s kovářem Jirsou jeho soused Nývlt, kterého nebylo možné v opeře interpretovat a on se urazil. Jirsa si tak falešným přátelstvím jistil dodávku dřeva alespoň od souseda Kukačky. Cimrman sám později ve svém deníku píše: „ Má citlivá duše ještě donedávna zoufala nad nenaplněným přátelstvím s kovářem Jirsou. Již nezoufá. Nedávno jsem se dozvěděl, že Jirsovi v kovárně detonoval prach z uskladněného dřevěného uhlí a plamen z oné exploze vyprskl přímo na něho. Když jsem později Jirsu sám potkal, musil jsem konstatovat, že se na můj vkus stal až příliš oprsklým, než aby mohl býti mým nejlepším přítelem.“ Oprsklého Kováře Jirsu tak můžeme ze seznamu taktéž škrtnout.


Kde tedy hledat onoho přítele, někoho kdo je alespoň téměř dokonalý, všemi směry inteligentní a univerzální tak, že by se mohl stát Cimrmanovým nejlepším přítelem. Přísným sítem se nám prodral jen mistr sám a jím vyšlechtěný ptakopysk Jindra - senior. Ano, předek ptakopyska Jindry kterého vlastní docent Jaroslav Weigel. Všestrannost tohoto zvířátka ho přímo předurčuje býti Járovi nejlepším přítelem. Protože však nikde nenalézáme zmínku o tom, že by po návratu z Austrálie Cimrman s Jindrou udržovali alespoň nějakou korespondenci a předpokládáme-li že tak nadané zvíře pravděpodobně umělo číst a psát, nenalézáme tedy ani zde důkaz vyšší přízně.
Nezbývá tedy než konstatovat, že v duchu absolutního rýmu, tedy že pouze shodná slova vytvoří absolutní souznění, byl Jára Cimrman sám sobě nejlepším přítelem. Tím by byla definitivně vyvrácena i teorie prof. Ericha Fiedlera, který se domnívá, že rozluštil zkratku SSP, kterou Cimrman v blíže neurčeném období připojoval ke svému podpisu. Prof. Fiedler tzv. esespéčko prezentoval jako zkratku slov: „stále svěží prevít“. Naší teorii by ale spíše odpovídal výklad, že zkratka SSP znamenala slova „sám sobě přítelem“.
Petr Fiedor ml.


Petr Fiedor ml., 1.5.2007

 
kudy kam

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Naši mecenáši