Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev pondělí 24. června 2024v pondělí 24. června 2024v pondělí 24. června 2024v pátek 31. května 2003v pondělí 24. června 2024v pondělí 24. června 2024v pondělí 24. června 2024v pondělí 24. června 2024v pondělí 24. června 2024
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

F

Fafejta - ústavní sluha (posluha), chtěl být doktorem

Farář - postava z dramatu JC „Němý Bobeš"

Federální shromáždění - mezi jeho poslanci chyběl alespoň jeden cimrmanolog

Fekalzonen - /něm./ pásy v šíři 50 m kolem Panamského průplavu

Fensterpolitik, Die - /něm./ práce JC, týkající se definice defenestrace

Ferdinandova třída - původní název Cimrmanovy třídy

Fiat 600 D - jeden z vozů (vůz A, původně B) expedice Liptákov

Fibich, Zdenko - hudební skladatel, napsal dopis JC; JC ho neměl rád (Kovář)

Fiedler, Erich prof. - má námitky, aby byl JC považován především za českého velikána; (TK) domnívá se, že oživlá dřeva jsou samorosty; (Ho) objevil plakát s anoncí zpěvohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - domnívá se, že oživlá dřeva jsou samorosty; (Ho) objevil plakát s anoncí zpěvohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - objevil plakát s anoncí zpěvohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - objevil plakát s anoncí zpěvohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatěřl věcným rejsříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Flajšhans - policejní inspektor

Flak - vězeňský dozorce

Formánek - postava ze hry JC „Lijavec", Alois, porodní dědek

Francie - odtud Karel IV. přivezl do Čech karlata

Franta Pepa Jednička - přezdívka císařpána

František - postava ze hry JC „Vizionář", syn Hlavsy

František Ferdinand ď Este - viz ď Este

František Ferdinand d'Este - viz d'Este

František Josef I. - rakouský císař; jeho obraz visí vedle tabule; nastoupil na trůn r. 1848; je nesmrtelný; (Bl) JC mu psal dopis, aby r. 1900 odstoupil, nebo zemřel

František Josef I. - JC mu psal dopis, aby r. 1900 odstoupil, nebo zemřel

Frei, Emil dr. - hudební badatel, správce zámku Březnice

Frič - postava, kterou potká chlapec na ulici v r. 1848

Frída, Mojmír - půdoznalec, který sestrojil první promítací přístroj

Frída, Myrtil - vedoucí filmového archivu Praha-Žižkov

frigidita - ženská sexuální nemoc, na kterou JC ordinoval potměchuť

Frišťa - Varel Frištenský familiérně

Frištenskému omrzly obě nohy - 6. kapitola deníku české polární výpravy

Frištenský simuluje pooperační slabost - 16. kapitola deníku české polární výpravy

Frištenský simuluje zánět slepého střeva - 14. kapitola deníku české polární výpravy

Frištenský, Gustav - zápasník, bratranec Varla Frištenského

Froditová, Hermína - jméno žebračky

frustrační kompozice - JC v ní střídá prvky očekávání a zklamání

Frýdlant - město, kde bydlela kuplířka

Frymburk - obec na Šumavě, kde byl JC ve starobinci; zavedení elektrického proudu do této obce oslavil JC písní „Elektrický valčík"

Fuchs - loutkář, přítel JC

Fulín, Josef - statkář a starosta Liptákova

fünf Pflaumen - /něm./ pět švestek

Fürst a synové - kloboučnický závod

futurismus - první z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)

A B C D E  F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 4
 
kudy kam

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Naši mecenáši